Czy pracownicy wyjeżdżający w podróż służbową muszą otrzymać od pracodawcy pisemne polecenie wyjazdu?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Czy pracownicy wyjeżdżający w podróż służbową muszą otrzymać od pracodawcy pisemne polecenie wyjazdu (druk), nawet jeżeli nie chcą otrzymać diet i zwrotu kosztów związanych z podróżą służbową? Czy każdy wyjazd służbowy musi zostać zaewidencjonowany? Jakie są konsekwencje braku ewidencji podróży służbowych?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 77[5] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

 

Uzasadnienie:

Przepisy nie precyzują natomiast w jakiej formie ma być wydawane polecenie wyjazdu służbowego – co do zasady nie ma obowiązku stosowania druku "polecenie wyjazdu służbowego", chyba że wymóg taki przewidziany jest w przepisach branżowych lub wewnętrznych. Jeżeli pracownik pojechał w podróż służbową, należą mu się określone świadczenia z tego tytułu, w szczególności diety. Jeżeli pracodawca nie będzie ewidencjonował podróży służbowych, ryzykuje, że któryś z pracowników wystąpi do sądu o wypłatę należności z tytułu delegacji. Dodatkowo na mocy art. 282 § 1 pkt 1 k.p. – kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł.

 

Paweł Ziółkowski, autor współpracuje z Vademecum Głównego Księgowego

  • mail: info@wellton.com.pl
  • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami od 01-01-2019
2018-09-07   Z nowych regulacji skorzystają od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie...
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Założyciele Wellton
Małgorzata Mazur

Prezes spółki. Magister filologi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwent Akademii Ekonomicznej w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów nr 27520/01. Przed założeniem własnej firmy przeszła przez wszystkie szczeble kariery w dużych firmach i koncernach. Działając kilka lat na rynku stworzyła ze wspólnikiem firmę, gdzie może realizować swoją pasję- stworzenie nowoczesnego, prężnego biura rachunkowego, gdzie panuje przyjacielska atmosfera, a każdy z pracowników, realizując własne ambicje, wspólnie buduje nową jakość. Jako była tancerka, chętnie ćwiczy. Jej ulubione zajęcia to body pump oraz cycling. Realizuje też swoje pasje tworzenia we własnym ogrodzie.

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.