AKTUALNOŚCI

 

Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami od 01-01-2019

2018-09-07   Z nowych regulacji skorzystają od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie przekroczą średniomiesięcznie 5250 zł. Pozostali przedsiębiorcy będą zmuszeni stosować nadal stare zasady rozliczania składek.   Z nowej zasady...

Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.

Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła ponadczterokrotnie (resort podawał, że według stanu na 24 stycznia br. wykreślono 5088 podmiotów). Znikają znienacka Nie ma dnia...

Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT od 2017 roku

17-10-2016 Od 1 stycznia 2017 r. podatku VAT nie będzie można rozliczyć kwartalnie (wyjątkiem są tzw. mali podatnicy). Możliwości dokonywania kwartalnych rozliczeń zostaną pozbawieni także podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w okresie 12 miesięcy licząc od...

Fiskus i ZUS wymienią się informacjami. O każdym.

Projekt nowelizacji ustawy o VAT we wrześniu. Nie będzie już „czynnego żalu”

13-09-2016 Rząd ostro bierze się za wyłudzaczy VAT i przedwyborcze słowa zamienia w czyny. W połowie lipca ministerstwo sprawiedliwości zapowiedziało wprowadzenie kar 25 lat więzienia dla wyłudzaczy VAT, a wcześniej prezydent Duda podpisał tzw. pakiet paliwowy, który ma...

Minimalna stawka godzinowa za pracę - sejm uchwalił ustawę

31-08-2016 Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę-zlecenie i w ramach samozatrudnienia.   Zgodnie z nią wynagrodzenie wyniesie 12 zł za godzinę, a po waloryzacji w 2017 r. - ok. 13 zł.  Za przyjęciem ustawy głosowało 380...

Składki ZUS od umów zleceń od 1 stycznia 2016 r.

21-09-2015 Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych, której celem jest "ozusowanie" części tzw. umów śmieciowych, została przyjęta przez Senat bez poprawek. Oznacza to, że od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich...

Świadczenia rodzinne - prezydent podpisał ważną nowelę

07-07-2015 W przyszłym roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, którą w ostatni piątek podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Nowela zakłada m.in. wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę”. W efekcie z zasiłków...

Odliczanie VAT od paliw do samochodów wykorzystywanych do celów

17-06-2015 Od 1 lipca 2015 r. wygasa, wprowadzony art. 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), całkowity zakaz odliczania podatku VAT od nabycia paliwa wykorzystywanego do...

Odliczenie VAT od paliwa dla samochodów o przeznaczeniu mieszanym - od 1 lipca 2015 r.

20-05-2015 Co do zasady czynnym podatnikom VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT  od wydatków związanych z eksploatacją samochodu użytkowanego w działalności gospodarczej. To, jaką część podatku VAT od faktur kosztowych związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdu...

Zaległości ZUS na raty

11-05-2015 Prezydent podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - główna zmiana polega na dopuszczeniu odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty całej zaległości dłużnika z tytułu składek na ubezpieczenie, w tym także należności finansowanej przez osobę...

Wstępne badania lekarskie - nowe zasady od kwietnia 2015 r.

26-03-2015 Od 1 kwietnia 2015 r. wejdą w życie zmiany dotyczące wstępnych badań lekarskich do pracy. Nowy art. 229 Kodeksu pracy poszerza katalog osób zwolnionych z przeprowadzania wstępnych badań lekarskich.   Zmiany w przepisach dotyczących...

Założenie firmy tańsze o 170 zł

12-02-2015   Od początku 2015 r. nie ma już obowiązku potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Takie potwierdzenie możliwe jest obecnie wyłącznie na wniosek zainteresowanego. W efekcie koszty założenia przedsiębiorstwa zmniejszyły się o 170 zł – tyle bowiem...

Samochody służbowe do celów prywatnych - zmiany w PIT od 2015 roku

Informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego do końca stycznia br.

14-01-2015 Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe na zasadzie dobrowolności. Pracodawcy...

Ulga prorodzinna 2014

09-01-2015 W 2014 r. doszło do szeregu zmian w uldze prorodzinnej. Zmiany spowodowały podwyższenie wartości ulgi podatkowej na trzecie, czwarte i każde kolejne dziecko, w stosunku do którego podatnikowi przysługuje prawo do ulgi. Od rozliczenia za 2014 r. możliwy jest...

Kasy fiskalne 2015

05-12-2014   W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów dotyczącego wymogu stosowania kas fiskalnych, kasy powinny posiadać firmy: 1. świadczące usługi: naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym...

Kwoty zawieszenia rent i emerytur w 2015

03-12-2014   Z początkiem grudnia zmianie uległy kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu albo zawieszeniu emerytur i rent – wynika z komunikatu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opublikowanego w ostatnich dniach w Monitorze Polskim. Jak wynika z komunikatu ZUS...

Wieloletni przedsiębiorca może nie otrzymać zasiłku dla bezrobotnych

28-11-2014   Przedsiębiorca korzystający z preferencyjnych składek na ZUS nie może zamknąć firmy przed upływem 3 lat. Inaczej zostanie bez środków do życia.   Źródło: gazetaprawna.pl  autor:  Karolina Topolska, Bożena...

Komu przysługuje i ile wynosi emerytura częściowa?

28-11-2014   Emerytura częściowa przysługuje osobom z długim stażem pracy, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Jej pobieranie pozwala na otrzymywanie emerytury w pełnej wysokości i nie wymaga rezygnowania z pracy....

Dopiero piąta umowa na czas określony przekształci się w stałą

17-11-2014 Część zatrudnionych obecnie na czas określony będzie mogła pracować nie na dwóch, lecz aż na czterech kolejnych terminowych kontraktach Rząd chce ograniczyć nadużywanie czasowych umów o pracę. Obecną zasadę, która...

Ułatwienia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

17-11-2014 29 października został przekazany do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.   Nowe przepisy rozszerzają krąg osób...

Od 2015 r. kasa fiskalna bez zwolnień do 20.000 zł obrotu

06-11-2014 Mechanicy, lekarze, stomatolodzy, prawnicy, kosmetyczki  – wszystkie te zawody  nie będą miały możliwości korzystania od przyszłego roku ze zwolnienia z kasy fiskalnej.  Zmienią się również zasady dotyczące pozostałych podatników....

Kto i na jakich zasadach może skorzystać z abolicji w ZUS

28-10-2014   Dzięki ustawie abolicyjnej osoby, które prowadziły lub nadal prowadzą pozarolniczą działalność, a nie wywiązały się z obowiązku uregulowania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych za ubiegłe lata, mogą starać się o umorzenie długu...

Kodeks pracy do zmiany. MPiPS: zatrudnienie na czas określony nie dłuższe 33 miesięcy

23-10-2014 Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy - przewiduje przedstawiony przez MPiPS projekt noweli Kodeksu pracy. Przekroczenie tego terminu spowoduje, że umowa o pracę stanie się umową na czas nieokreślony....

Jakie korzyści ma pracodawca z zatrudnienia pracownika 50+?

21-10-2014 Rząd prowadzi program aktywizacji zawodowej osób 50+. Wprowadził rozwiązania, które dają pracodawcom wymierne korzyści z zatrudnienia osób w tym wieku.  "Umiejętne zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie pozwala...

10 bardzo wątpliwych kosztów – sprawdź czy możesz je rozliczyć

16-10-2014 Rozliczanie kosztów w firmie nie należy do prostych z uwagi na niejednoznaczne przepisy i często zmieniające się interpretacje. Dlatego jest szereg takich wydatków, które budzą wątpliwości zarówno przedsiębiorców, jak i urzędników....

Dzień wolny za 1 listopada 2014

17.10.2014. W 2014 roku święto  1 listopada przypada w sobotę. W związku z tym pracodawca ma obowiazek udzielić pracownikowi dodatkowego dnia wolnego. Nie zwsze jednak tak będzie. J eśli w danym zakładzie pracy dla zachowania pięciodniowego tygodnia pracy ustalony jest inny niż...

O miejscu kontroli decyduje urząd skarbowy

08-10-2014 KONTROLA SKARBOWA Kontrola podatkowa może stanowić początkowe stadium zarówno postępowania podatkowego, jak i karnoskarbowego, a zebrane w jej ramach materiały mogą stać się dowodami w tych postępowaniach. Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu....

Czym się różni e-faktura od faktury tradycyjnej?

07-10-2014   e-Faktura: moda czy konieczność? Dokumenty elektroniczne, w tym faktury, z roku na rok zyskują coraz większe znaczenie. Dzieje się tak m.in. dlatego, że Unia Europejska konsekwentnie dąży do praktycznego, a nie jedynie formalnego...

Wydatki na zdrowie mogą być kosztem podatkowym

03-10-2014   Pracodawca, który finansuje pracownikom nieobowiązkowe badania krwi, może wydatki na ten cel uwzględnić w kosztach podatkowych – potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy            ...

Czym różni się umowa zlecenie od umowy o dzieło?

01-10-2014 Czym się różni umowa zlecenia od umowy o dzieło Pracodawcy w Polsce, dążąc do ograniczenia kosztów, rzadko proponują podwładnym umowę o pracę. Zazwyczaj zatrudniają ich na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło, które wbrew powszechnym...

Limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej księgowości

01-10-2014 Stosując kurs euro z 30 września, obliczamy  limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości , czyli limit po przekroczeniu którego należy  założyć księgi rachunkowe . Limit obowiązujący w 2015 roku spadnie z 5’059’560 zł (dla roku...

W 2012 roku płaca minimalna wyniesie 1500 zł

Od 1 stycznia 2012 r. najniższe wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 114 zł. Będzie to jego największa podwyżka od 2009 r.   Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r ....

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Karta informacyjna       Opłaty za korzystanie ze...

Można przechowywać faktury tylko w formie elektronicznej

Dopuszczalne jest przechowywanie i udostępnianie organom podatkowym i organom kontroli skarbowej kopii faktur VAT w postaci zapisu elektronicznego bez obowiązku przechowywania egzemplarza faktury w postaci papierowej.   Obecnie obowiązujące regulacje prawne dopuszczają...

Bezpłatne szkolenie BHP.

Działając w imieniu ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Krakowie serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenie: Bezpieczeństwo i higiena pracy – prewencja wypadkowa Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny...

Przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych zawsze paragon.

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych usług medycznych powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej bez względu na fakt, czy sprzedaż ta jest dokumentowana rachunkiem wystawionym na żądanie nabywcy,...

Samozatrudnienie bardziej się opłaca niż praca na etacie

Prowadzący własną firmę mają możliwość uwzględnienia rzeczywistych kosztów uzyskania przychodu. Osoby samozatrudnione mogą opłacać składki ZUS i zdrowotną w niższej wysokości niż pracownicy. Pierwsza zakładana działalność gospodarcza daje prawo do dodatkowych ulg w opłatach na...

Aby obniżyć podatek VAT z wystawionej faktury korugującej, trzeba mieć potwierdzenie jej odbioru.

Wymóg uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę jako warunek obniżenia obrotu oraz VAT należnego jest bardzo uciążliwy dla podatników. Resort finansów nie zamierza jednak tego zmieniać.   Potwierdzenie otrzymania...

Wydatki muszą być potwierdzone wiarygodnymi dowodami zakupu

Organ podatkowy nie uzna za koszty wydatków poniesionych na rzecz osób fizycznych na giełdzie lub bazarze, które nie są potwierdzone wiarygodnymi dowodami zakupu.   Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał sprawę przedsiębiorstwa,...

Kiedy można zastosować 50%kosztów przy umowie o dzieło?

Umowa o dzieło jest umową nastawioną na końcowy rezultat. Stronami umowy o dzieło są: zamawiający wykonanie określonego dzieła, przyjmujący zamówienie.   Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego...

Raporty ZUS za pracownicę na urlopie wychowawczym.

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą. Do 30 czerwca 2011 r. przebywała na urlopie macierzyńskim. Zasiłek macierzyński za czerwiec 2011 r. wypłacimy jej w lipcu 2011 r. w wysokości 1.500 zł. Od 1...

Pies może być kosztem firmy

Zwykły śmiertelnik nie zaliczy wydatków na psa lub kota do kosztów podatkowych. Nie dotyczy to przedsiębiorców. Zdaniem Magdaleny Bednarek-Sieradzkiej, doradcy podatkowego ze spółki MBP, przepisy umożliwiają przedsiębiorcom zaliczenie do kosztów...

Przekazanie firmowego auta na cele prywatne nie jest zwolnione z VAT

Źródło: www.nsa.gov.pl , stan z dnia 1 września 2011 r.   Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego na podstawie ustawy VAT z 1993 r. dawał prawo do zwolnienia od podatku, zaś prawo do odliczenia podatku od towarów...

Czy pracownicy wyjeżdżający w podróż służbową muszą otrzymać od pracodawcy pisemne polecenie wyjazdu?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Czy pracownicy wyjeżdżający w podróż służbową muszą otrzymać od pracodawcy pisemne polecenie wyjazdu (druk), nawet jeżeli nie chcą otrzymać diet i zwrotu kosztów związanych z podróżą służbową?...

Czy wspólnik spółki cywilnej może wykorzystywać samochód spółki w odrębnej działalności gospodarczej?

Spółka cywilna ma w środkach trwałych samochód osobowy. Jest on współwłasnością wspólników. Koszty używania samochodu są księgowane w koszty spółki. Ponadto jeden ze wspólników prowadzi odrębną działalność. Dla potrzeb tej działalności...

Czy VAT odliczamy w miesiącu wpływu faktury, czy w miesiącu jej wystawienia?

W firmie prowadzony jest dziennik korespondencyjny. Czy od faktur, które mają datę wystawienia np. 30 lipiec i wpłyną pocztą do nas dnia 5 sierpnia (i zostaną wprowadzone do dziennika z taką datą) można odliczyć VAT za miesiąc lipiec, czy też w miesiącu, w którym...

Przy zapłacie przelewem za towar lub usługę nie trzeba stosować kasy fiskalnej

Podatnik, który otrzymuje zapłatę za towar lub usługę przelewem bankowym, nie musi stosować kasy fiskalnej.   Przepisy rozporządzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas...

Zaległy podatek wpłaca się do nowego urzędu skarbowego

Wpłata podatku na niewłaściwe konto nie zwalnia z zapłaty odsetek.   Osoby, które mają nieuregulowane zobowiązania, powinny zwrócić uwagę na miejsce wpłaty zaległych podatków, tj. rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego.  ...

Certyfikat RZETELNEGO BIURA RACHUNKOWEGO

Nasza firma otrzymała Certyfikat Rzetelnego Biura Rachunkowego. Można nas sprawdzic na stronie Centum Informacji Księgowe j, gdzie znajduje się lista biur, które swoje usługi świadczą w sposób profesjonalny i godny zaufania.

Odzyskaj VAT od niezapłaconych faktur!

Ulga za złe długi – inaczej mówiąc to możliwość odzyskania VAT odprowadzonego do Urzędu z faktur wystawionych na kontrahenta który nie uregulował należności.   W praktyce często zdarza się, że kontrahent nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za...

Wydatek na alkomat może być kosztem uzyskania przychodu

Firmy, które mają problemy z używaniem alkoholu przez pracowników, mogą zaliczyć zakup alkomatu do kosztów uzyskania przychodów.   Wydatek na zakup alkomatu może stanowić koszt pośredni, tzn. niezwiązany bezpośrednio z...

Jaka jest odpowiedzialność podatkowa członków rodziny we wspólnej firmie

ROZLICZENIA - Członkowie rodziny stale współpracujący z podatnikiem przy prowadzeniu działalności gospodarczej i osiągający z tego tytułu korzyści majątkowe mogą być pociągnięci do odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe firmy. Dotyczy to także małżonków...

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie na cele prywatne samochodu osobowego wykupionego z leasingu?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego   W maju wykupiliśmy po leasingu samochód osobowy. Odliczyliśmy 60% VAT. Jeszcze w tym samym miesiącu został on wyprowadzony na cele prywatne.   Od jakiej kwoty należy...

Zwrotu VAT za materiały budowlane nie trzeba wykazywać w rocznym PIT

Osoba, która otrzymała z urzędu skarbowego zwrot VAT za materiały budowlane, nie musi tej kwoty wykazywać w zeznaniu PIT. Zwrot ten jest zwolniony z podatku.   Takie regulacje wynikają wprost z art. 21 ust. 1 pkt 123 ustawy o podatku dochodowym od...

Amortyzacji można zaniechać po sezonie

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych używanych sezonowo dokonuje się jedynie w okresie, w którym środki te są rzeczywiście wykorzystywane, np. latem.   Wiele firm prowadzi działalność tylko w okresie letnim. Może to być np. wynajem...

W e-urzędzie możesz szybciej i łatwiej załatwić wiele spraw.

W ciągu miesiąca zaufany profil w e-urzędzie założyło w internecie 11,6 tys. osób. Eksperci wytykają liczne wady zniechęcające do założenia własnego konta. Jest zbyt mało punktów, gdzie można potwierdzić swoje dane. Kontakty firm i ubezpieczonych w ZUS...

Nowy okres przechowywania kopii paragonów

Postanowieniami zawartymi w przepisach przejściowych zmienionego rozporządzenia, na okres przejściowy, tj. do końca 2011 r., skrócono do dwóch lat okres obowiązkowego przechowywania kopii paragonów na nośniku papierowym. Wprowadzenie tej ulgi związane było z...

Na leasingu można podwójnie stracić

Leasingodawca za rozwiązanie umowy zażąda zapłaty odszkodowania. Takiej kary fiskus nie pozwala zaś zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu firmy (nie są one kosztem podatkowym).     Termin dodatkowy   Andrzej Sugajski, dyrektor generalny...

Polityczne „nie” dla wydłużenia wieku emerytalnego

W ostatniej części cyklu omawiającego, jak partie polityczne chcą rozwiązać najbardziej dokuczliwe problemy, przedstawiamy pomysły na zmianę systemu emerytalnego. Chociaż bardziej adekwatne wydaje się stwierdzenie, że są to propozycje na zachowanie status quo.  ...

Zakup roweru firma może odliczyć w PIT

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może wykorzystywać do prowadzenia interesów nie tylko samochód, ale również rower, szczególnie gdy wykonuje usługi w zakorkowanym mieście. Zaliczenie wydatku na zakup roweru do kosztów uzyskania przychodów musi...

10 lat na żądanie zwrotu nadpłaconych składek – zmiany w ustawie o sus

Uchwalona przez Sejm 28 kwietnia 2011 r. ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 138, poz. 808 ) przewiduje zrównoważenie poziomu ochrony praw majątkowych płatników składek i ZUS w zakresie dochodzenia...

Pensje Polaków zamrożone

Tymczasem jeszcze w kwietniu tempo wzrostu płac wynosiło 5,9 proc. Mimo to, jak wynika z rozmów, jakie przeprowadziliśmy z przedsiębiorcami, związkami i ekspertami, coraz mniej pracowników upomina się o podwyżki pensji.     Duzi coś dostali...

Kończy się era darmowych staży. Wszystko przez niż demograficzny

Firmy zaczynają płacić praktykantom od 1,5 do 3 tys. zł. Najlepszym oferują stałą pracę. To efekty początku niżu demograficznego na uczelniach.   Adamed, Agros-Nowa, Software Mind czy ING Bank Śląski – to tylko niektóre przykłady firm, które w tym...

Zmiana siedziby biura Wellton

Od 1 października będziemy gościć Państwa w nowym biurze   Miło nam poinformować, iż od 1 października siedziba biura Wellton będzie mieściła sie na ul. Kamieńskiego 47 (okolice Bonarki) II piętro. Informujemy również, że w dniach 28.09-30.09 biuro na...

Czy mammografia i cytologia znajdzie się w katalogu obowiązkowych badań okresowych pracownic?

Wykonywanie przez pracownice badań cytologicznych oraz badania mammograficznego będzie obowiązkowe w ramach badań okresowych. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy Kodeks pracy. Proponowane...

Fiskus kredytuje małe firmy

To co niemożliwe w bankach, okazuje się być rozwiązaniem zapisanym w ustawie podatkowej, pod nazwą: kredyt podatkowy dla małych przedsiębiorców. Uzyskanie go oznacza, że przez rok firma nie musi płacić podatku i składać deklaracji, a rozliczając się później z pożyczki,...

Z błędnej faktury także odliczysz VAT

Pomyłki w numeracji faktur są błędami technicznymi i nie wpływają na możliwość obniżenia podatku należnego.   Zgodnie z przyjętym stanowiskiem sądów administracyjnych oraz coraz częstszą praktyką organów podatkowych podatnik będzie mógł skorzystać...

Wyższe wynagrodzenie minimalne?

Związkowcy i pracodawcy negocjujący w ramach Komisji Trójstronnej uzgodnili wysokość płacy minimalnej na 2011 rok. Ma ona wynieść 1 408 zł brutto, co oznacza, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 91 zł.   Pracodawcy przystali na podniesienie płacy minimalnej w...

Kompleksowość usług doradcy podatkowego

Zawód doradcy podatkowego jest profesją interdyscyplinarną, łączącą w sobie elementy prawa i szeroko rozumianej ekonomii. Dzięki temu, firma klienta kancelarii podatkowej podlega kompleksowej ochronie.   W rozmowie z potencjalnym klientem biura warto zaznaczyć, że...

Do 15 września druga rata podatku od firmowego auta

Przedsiębiorca będący właścicielem firmowych samochodów dostawczych jest zobowiązany odprowadzić do 15 września podatek od tych pojazdów.   W środę 15 września mija termin zapłaty drugiej raty podatku od środków transportowych. Obowiązek uiszczenia...

Nadchodzi rewolucja w e-fakturowaniu

Już wkrótce będzie możliwe wysyłanie faktur drogą elektroniczną bez spełnienia rygorystycznych warunków dotyczących elektronicznego podpisu.   Chodzi o dyrektywę Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r. zmieniającą przepisy w sprawie wspólnego systemu...

Nowe stawki VAT: skutki w firmie

Zgodnie z rządowym planem na podstawowe produkty żywnościowe, książki i czasopisma specjalistyczne obowiązywała będzie stawka 5 procent. Na 8 procent ustalony został podatek m.in. na budownictwo mieszkaniowe, leki oraz niektóre media. Podstawowa stawka VAT będzie wynosiła 23 procent....

Meldunek traci na znaczeniu

Obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony dopiero od 1 stycznia 2014 r.   Taki termin wynika z poprawek wniesionych przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych do rządowego projektu ustawy o ewidencji ludności. My postanowiliśmy sprawdzić, jak ta zmiana wpłynie na...

100 tys. dotacji dla rolników z własną firmą

100 tys. zł czeka na każdego z tych rolników, którzy chcą zarabiać także na nierolniczej działalności gospodarczej. Niestety, choć nabór wniosków rozpoczął się pod koniec sierpnia, pieniądze są już dostępne tylko w ośmiu województwach. W pozostałych...

Nauczyciele: Urlop zdrowotny nawet na rok

W czasie urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi przysługuje comiesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za wysługę lat.   Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu co najmniej siedmiu lat w szkole może...

Zaufany profil w ZUS

Od 2011 roku osoby prywatne i mali przedsiębiorcy będą mogli założyć w Internecie zaufany profil, który pozwoli przesyłać do ZUS dokumenty drogą elektroniczną, bez potrzeby korzystania z płatnego kwalifikowanego podpisu. Profil będą mogły założyć osoby fizyczne, a także...

Podwładny może odejść bez uprzedzenia

Pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy firmy, jeśli ta nie wypłaca w terminie pensji. To tylko jeden z możliwych powodów odejścia w tym trybie - pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy: otrzyma orzeczenie...

Gadżet trzeba rozliczyć inaczej niż czasopismo

Firmy sprzedające czasopisma z załączonymi do nich przedmiotami nie mają podstaw do rozciągania regulacji odnoszących się do tych wydawnictw na inne załączone do nich towary jedynie z tytułu ich łącznej sprzedaży. Co do zasady sprzedaż obejmuje wówczas dwa odrębne towary, opodatkowane...

Pracodawcy dostaną mniej pieniędzy na zatrudnienie bezrobotnego

Od 1 września br. firmy otrzymają o 800 zł mniej gdy zatrudnią bezrobotnego.   Ta niekorzystna zmiana wynika z niższych maksymalnych kwot dotacji na biznes dla bezrobotnych i refundacji dla firm za ich zatrudnianie. Kwoty te są bowiem wyliczane na podstawie...

Duplikat faktury może być odrębną podstawą do odliczenia VAT

Gdy oryginał faktury wpłynie do firmy, ale zaginie przed uwzględnieniem go w deklaracji, to po otrzymaniu duplikatu nie uwzględnia się go w bieżącej deklaracji, lecz cofa się i koryguje deklarację za okres, w którym otrzymano zaginiony oryginał faktury. Prawo do odliczenia nie może...

Fundusze UE: dotacje na własny biznes będą mniejsze, ale więcej osób z nich skorzysta

Zmieniają się zasady wypłacania unijnych pieniędzy na zakładanie własnych firm. Dotacje mają być teraz niższe, ale za to będą trafiać do większej liczby osób.   Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi jako pierwszy w Polsce podjął decyzję o obniżeniu unijnego...

Rejestracja spółki z o.o. będzie możliwa przez internet

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem nowelizacji kodeksu spółek handlowych, który umożliwi zakładanie spółki z o.o. przez internet.   Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem nowelizacji kodeksu spółek handlowych,...

Więcej podatników skorzysta z ulgi internetowej

Z ustawy o PIT ma zniknąć zapis mówiący, że odliczenie wydatków na Internet jest możliwe tylko wtedy, jeżeli z sieci korzysta się w miejscu zamieszkania.   Oznacza to, że ulgę odliczą także ci, którzy korzystają z sieci za pośrednictwem telefonu...

Kiedy tłumaczymy dowody księgowe na język polski?

Dowody księgowe sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć tylko wtedy, gdy zażąda tego organ kontroli podatkowej lub biegły rewident.   Prawo bilansowe wymaga, aby księgi rachunkowe były prowadzone w języku polskim. Powstaje więc wątpliwość, czy dowody księgowe...

Wadliwy towar nie musi być tańszy

Sprzedawca nie musi obniżać ceny wadliwego towaru - tak jednogłośnie zdecydował w czwartek (05.08.2010 r.) Sejm.   Nowelizacja zmniejszy obciążenia biurokratyczne przedsiębiorców i urzędników (inspekcji i organów skarbowych). Znosi bowiem obowiązek...

Zastępstwa pracowników w czasie urlopów

Każdego roku w czasie letnich miesięcy duża liczba pracowników korzysta z urlopów wypoczynkowych.  Okres ten to jednocześnie problemy pracodawców, którzy muszą zapewnić normalne funkcjonowanie zakładu pracy przy znacznie ograniczonej załodze....

Europejski portal e-sprawiedliwość już działa

Uruchomiony został europejski portal e-Justice (e-Sprawiedliwość), który umożliwia dostęp do 27 porządków prawnych w 22 oficjalnych językach Unii Europejskiej.   Europejski portal e-Justice oficjalnie została uruchomiona w trakcie posiedzenia Rady UE ds....

50 tys. dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi

Przedsiębiorcy, których firmy zostały zniszczone przez tegoroczną powódź będą mogli otrzymać do 50 tys. zł pożyczki na ich odbudowę   Prawo do pożyczek będą mieli przedsiębiorcy, którzy zostali poszkodowani przez powódź z maja i czerwca 2010...

VAT w górę. Co zdrożeje?

Wzrost podstawowej stawki podatku VAT odczują konsumenci   Wzrost podstawowej stawki podatku VAT odczują konsumenci, bo wzrosną ceny w sklepach, i kredytobiorcy. Ekonomiści uważają, że Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe.Wbrew zapowiedziom rządu...

Towar kupiony w internecie też podlega reklamacji

Jeżeli towar kupiony w internecie okaże się niezgodny z tym, który zamówiliśmy, możemy go zareklamować w ciągu dwóch lat od nabycia.   Towary kupione w e-sklepie objęte są dwuletnią odpowiedzialnością sprzedającego za niezgodność towaru z umową....

Faktury wysyłane mailem legalne?

Blisko 3 tys. przedsiębiorców na portalu społecznościowym Facebook apelowało do ministra finansów o zmiany obecnych reguł obrotu handlowego pod hasłem „Chcemy legalnie wysyłać faktury mailem”. Powstała również strona www.legalnefaktury.pl.Obecnie obowiązują...

Kontrola skarbowa uzyska więcej danych o podatnikach

Zaczęły obowiązywać nowe przepisy o kontroli skarbowej, które poszerzają uprawnienia fiskusa do pozyskiwania i gromadzenia danych o podatnikach.   30 lipca weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej. Znowelizowane przepisy...

Fiskus może ograniczyć prawo do odliczenia VAT

Trybunał Sprawiedliwości UEuznał za zgodne z prawem UE polskie przepisy zezwalające fiskusowi na ograniczenie prawa do odliczenia podatku VAT przez firmy niestosujące kas fiskalnych.   Trybunał Sprawiedliwości UE (ETS) uznał 28 czerwca za zgodne z prawem UE polskie...

Niektóre dochody osób zatrudnionych na zlecenie bez składek na ZUS

Osoby zatrudnione na zlecenie od niektórych przychodów nie muszą już odprowadzać składek do ZUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Chodzi np. o finansowane przez pracodawcę koszty szkolenia czy zwrot kosztów podróży służbowej. Zgodnie z nowelizacją z...

Nie strać szansy na półmilionową dotację

Rusza dwumiesięczny nabór wniosków o popularną dotację na e-biznes.   Rusza dwumiesięczny nabór wniosków o popularną dotację na e-biznes. Ci, którzy mają chrapkę na półmilionowe unijne wsparcie, muszą uważać – złożonego...

Jak odzyskać zaległe niewypłacone wynagrodzenie

Od 1 lipca 2010 r. pracownicy, którzy posiadają prawomocne wyroki sądu przeciwko pracodawcom o wypłatę zaległych świadczeń pracowniczych (przed 1 października 2006 r.), a mimo to nie otrzymali pensji, otrzymają wypłaty z FGŚP.Tak wynika z nowej ustawy z 6 maja 2010 r. Osoby uprawnione...

Świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe - do wysokości limitu   Przypomnijmy, że pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć ZFŚS lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Jeśli w danej...

Jak zatrudnić praktykanta

Przedsiębiorca przyjmujący na praktykę musi przestrzegać kodeksowych przepisów dotyczących m.in. czasu pracy.   Praktykant nie ma statusu pracownika, a więc nie mają do niego zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Jednak przedsiębiorca przyjmujący na praktykę...

Lekarze i prawnicy będą musieli instalować kasy fiskalne

Gabinety lekarskie i kancelarie prawnicze będą musiały zainstalować kasy fiskalne. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2011 r   Nowe grupy podatników, dla których przewidziano kasy fiskalne będą mogły korzystać z obowiązującego obecnie zwolnienia do końca...

Wyrok NSA dotyczący e-faktur

NSA dopuszcza możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną w celu dokonania rozliczeń podatkowych   Dnia 20 maja 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym uznał, iż dokument (faktura VAT, faktura korygująca VAT) otrzymany w...

Nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

14 czerwca 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która pozwoli na przekazywanie danych o dłużnikach do biur informacji gospodarczej większej niż dotychczas liczbie przedsiębiorców.   W...

Opublikowano termin konkursu na e-biznes

Czas składać wnioski na e-biznes   Znamy już terminy konkursów o dotacje unijne na e-biznes   Aby złożyć wniosek o najbardziej popularną w ostatnim naborze dotację, przedsiębiorcy ustawiali się w wielogodzinnych kolejkach. Najbliższy termin...

Odlicz koszty poczęstunku dla kontrahentów

Wliczanie wydatków na sfinansowanie poczestunku dla kontrahentów w koszty uzyskania przychodu   Wielu przedsiębiorców wskazuje na problem związany z zakwalifikowaniem wydatków na poczestunek dla kontrahentów w koszty uzyskania...

Pierwszy w Polsce raport o młodych firmach

Kobiety zakładają firmy lokalne, mężczyźni - krajowe i międzynarodowe.   O tym, że w Polsce widać pęd do przedsiębiorczości, mówi się od roku. Ale nikt do tej pory młodych firm nie badał. Gazeta Wyborcza i instytut PBS DGA stworzyły pierwszy w Polsce kompleksowy...
  • mail: info@wellton.com.pl
  • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami od 01-01-2019
2018-09-07   Z nowych regulacji skorzystają od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie...
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Założyciele Wellton
Małgorzata Mazur

Prezes spółki. Magister filologi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwent Akademii Ekonomicznej w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów nr 27520/01. Przed założeniem własnej firmy przeszła przez wszystkie szczeble kariery w dużych firmach i koncernach. Działając kilka lat na rynku stworzyła ze wspólnikiem firmę, gdzie może realizować swoją pasję- stworzenie nowoczesnego, prężnego biura rachunkowego, gdzie panuje przyjacielska atmosfera, a każdy z pracowników, realizując własne ambicje, wspólnie buduje nową jakość. Jako była tancerka, chętnie ćwiczy. Jej ulubione zajęcia to body pump oraz cycling. Realizuje też swoje pasje tworzenia we własnym ogrodzie.

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.