Kiedy można zastosować 50%kosztów przy umowie o dzieło?

Umowa o dzieło jest umową nastawioną na końcowy rezultat. Stronami umowy o dzieło są:

  1. zamawiający wykonanie określonego dzieła,
  2. przyjmujący zamówienie.

 

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty stosownego wynagrodzenia. W praktyce umowa o dzieło wykorzystywana jest nie tylko przez twórców „dzieł”, ale jako umowa optymalizująca podatek oraz składki ZUS u standardowych pracowników, wykonujących standardowe czynności na rzecz swoich zleceniodawców. Jest to opcja znacznie tańszego pozyskania pracownika, co więcej – opcja, która nie wiąże pracodawcy koniecznością stałej współpracy.

 

Czym różni się umowa o dzieło od innych umów?

 

 

Umowa o pracę

Umowa zlecenia

Umowa o dzieło

Przedmiot umowy

Świadczenie usług
w określonym miejscu
i czasie pod kierownictwem

Swobodne świadczenie usług w ramach starannego działania

Wykonanie dzieła, tzn. uzyskanie określonego rezultatu

Określenie w umowie

„praca w charakterze szwaczki”

„szycie rękawów”

„Uszycie 10 rękawów”

 

Umowa o dzieło podobnie jak każda inna umowa jest źródłem przychodów. Koszty uzyskania przychodów określa się z tytułu wykonywania umowy o dzieło w wysokości 20% uzyskiwanego przychodu.

 

W przypadku, gdy wykonujący dzieło udowodni, że poniósł wyższe koszty, niż ryczałtowe 20%, może on rozliczyć te koszty wyższe. W tym przypadku powinien on posiadać dowody na poniesienie kosztów. Natomiast gdy wykonujący dzieło korzysta z ryczałtowej kwoty 20% przychodu – dowody poniesienia wydatków nie będą mu potrzebne.

 

Jeżeli jednak dzieło to związane jest z korzystaniem przez twórców z praw autorskich, koszty określa się w wysokości 50 % uzyskiwanego przychodu.

 

Kluczowe znaczenie dla możliwości skorzystania z 50 % kosztów uzyskania przychodów ma przedmiot umowy, w szczególności zaś to czy rezultat działalności można uznać za twórczość własną i czy w ramach wykonania umowy doszło do skorzystania lub rozporządzania z praw autorskich co podkreślił m.in. Minister Finansów w swoim piśmie z dnia 16 sierpnia 199 proc. r. PO proc./8-7371-01609/95.

 

Interpretując pojęcie twórczości własnej, o którym mowa w art. 22 ust. 9 pkt. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możemy oprzeć się na licznym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych jak i pismach Ministra Finansów odnoszących się często do określonych rodzajów świadczeń, takich jak: przygotowanie i wystawienie przedstawienia, wygłoszenie wykładu, sporządzenie sprawozdania finansowego czy też przygotowanie projektu architektonicznego. W orzeczeniach i pismach Ministra Finansów można odnaleźć wskazówki, które z przykładowo wymienionych wyżej świadczeń mogą być uznane za utwory w rozumieniu prawa autorskiego.

 

Jeżeli świadczenie będące przedmiotem umowy nie będzie mogło być uznane za utwór a tym samym nie będzie związane z korzystaniem ani rozporządzaniem przez twórcę lub wykonawcę z praw autorskich lub pokrewnych nie ma możliwości skorzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 pkt. 3 niezależnie od rodzaju umowy, na której strony oparły swą współpracę.

 

Umowa o dzieło ma jednak i plusy, i minusy.

 

Niższe podatki?

Istotnie, niższe podatki niż w ramach umowy o pracę.

Mniejszy ZUS?

Tak, nie ma składek ZUS, chyba że to zakład pracy zatrudnia dodatkowo na umowę o dzieło swojego pracownika. Bez ZUS nie ma jednak ubezpieczenia ani emerytury.

Łatwiej rozwiązać umowę?

Nie, umowa na wykonanie dzieła nie jest umową czasową, trudno ją rozwiązać. Łatwiej natomiast rozwiązać umowy ramowe (bo faktycznie to umowa zobowiązująca do zawierania pojedynczych umów o dzieło).

Urlopy i inne świadczenia?

Brak urlopów i innych świadczeń „pracowniczych” np. socjalnych. Co więcej, ustalenie urlopu płatnego może skutkować uznaniem umowy za umowę o pracę.

Odpowiedzialność wykonawcy?

Wykonawca odpowiada za dzieło za pełną szkodę całym swoim majątkiem, zupełnie inaczej niż przy stosunku pracy.

Delegacje?

Rozliczanie podróży służbowych jest identyczne, jak w przypadku umowy o pracę.

PIT roczny?

Pracodawca nie może rozliczyć wykonawcy dzieła w oparciu o PIT-40. Wykonawca zawsze rozlicza się samodzielnie. Co więcej, w braku przychodów ze stosunku pracy czy z emerytury/renty zazwyczaj w rozliczeniu rocznym otrzyma zwrot podatku od kwoty wolnej od podatku (ok. 556 zł w 2011 r.)

 

Umowa o dzieło powinna różnić się w formie od umowy o pracę. Jeżeli bowiem jedynie nazwa umowy będzie różnicować ją od stosunku pracy – pracownik będzie uznany za wykonującego pracę, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Elementami różnicującymi umowy są:

W przypadku umowy o dzieło wykonujący nie posiada uprawnień do świadczeń, które należą się pracownikowi. Jeżeli natomiast umowa o dzieło spełni warunki umowy o pracę (możliwe jest w tym zakresie powództwo o ustalenie stosunku prawnego) – pracownik ma prawo egzekwować wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu umowy o pracę.

 

Autor: Aneta Gucwa, Wellton Sp. z o.o.

  • mail: info@wellton.com.pl
  • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami od 01-01-2019
2018-09-07   Z nowych regulacji skorzystają od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie...
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Założyciele Wellton
Małgorzata Mazur

Prezes spółki. Magister filologi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwent Akademii Ekonomicznej w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów nr 27520/01. Przed założeniem własnej firmy przeszła przez wszystkie szczeble kariery w dużych firmach i koncernach. Działając kilka lat na rynku stworzyła ze wspólnikiem firmę, gdzie może realizować swoją pasję- stworzenie nowoczesnego, prężnego biura rachunkowego, gdzie panuje przyjacielska atmosfera, a każdy z pracowników, realizując własne ambicje, wspólnie buduje nową jakość. Jako była tancerka, chętnie ćwiczy. Jej ulubione zajęcia to body pump oraz cycling. Realizuje też swoje pasje tworzenia we własnym ogrodzie.

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.