Oferta

USŁUGI KSIĘGOWE

 

Współpraca z Wellton Account & Finance Consulting polega ona na tym, że Klienci decydując się na prowadzenie księgowości otrzymują dodatkowo pakiet usług doradczych z zakresu prawa, optymalizacji podatków, zarządzania oraz rozwoju biznesu.

 

Dlaczego warto przenieść księgowość do Wellton Account & Finance Consulting?

 

W ramach obsługi zapewniamy:

 

Dla wymagających oferujemy dostęp do unikalnych aplikacji wspomagających zarządzanie.

 

 

Obsługa księgowa

 

Zlecając nam swoją księgowość otrzymują Państwo pełen pakiet usług księgowych, dostosowany do indywidualnych potrzeb Firmy:

 • prowadzenie księgowości zgodnie z zasadami rachunkowości (księgowość pełna i uproszczona)
 • prowadzenie kadr i płac
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • sporządzanie deklaracji dla potrzeb urzędu skarbowego, statystycznego
 • sporządzanie raportów wymaganych przepisami prawa
 • sporządzanie raportów wg indywidualnych wskazań klienta
 • reprezentacja przed Urzędami

 

Obsługa kadrowo-płacowa

 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie umów cywilno- prawnych
 • przygotowywanie umów, wniosków, zaświadczeń i innych
 • sporządzanie deklaracji ZUS, GUS, PFRON
 • sporządzanie raportów wg indywidualnych wskazań klienta
 • reprezentacja przed Urzędami

Prowadzimy również firmy wielooddziałowe, specjalizujemy sie w obsłudze kadrowo- płacowej firm, posiadających oddziały w Polsce i za granicą. Dzięki doświadczeniu, wypracowanym procedurom oraz internetu jesteśmy w stanie szybko i w prosty sposób obsługiwać pracowników niezależnie od ich miejsca pracy. Oferujemy też przejęcie bezpośredniego kontaktu z pracownikami, co ogranicza  liczne telefony i interwencje  w siedzibie Państwa Firmy.

 

 

Księgowość on-line

 

Często przekazanie swojej księgowości do biura rachunkowego wywołuje niepokój, zwiazany z poczuciem braku kontroli nad kluczowym zaganieniem w firmie, jakim są finanse. Przy pracy rozproszonej, wieloodziałowej, zdaża sie, że poszczególne osoby potrrebują niezależnie dokonywać zapisów w systemie księgowym.

Aby to ułatwić, proponujemy nowoczesne rozwiazania, uzależnione od indywidualnych potzreb klienta:

 • wgląd w swoje dane ksiegowe oraz kadrowo- płacowe przez stronę www, z mozliwoscią tworzenia zestawień czy wykresów
 • udostepnienie poszczególnych modułów klientowi, np. fakturowanie, CRM, handel, gdzie dane przesyłane są w dowolnym czasie do jednej bazy
 • korzystanie z niektórych funkcji programu, znajdującego się w biurze rachunkowym poprzez internet, na podstawie udzielonych wcześniej uprawnień
 • dostęp do wyników swojej firmy na stronie www biura rachunkowego

 

 

KPiR

 

Przy mniejszej skali prowadzenia działalności stosuje sie księgowość uproszczoną w postaci podatkowej księgi przychodów i rozcgodów (KPiR), ryczałtu lub karty podatkowej. Najbardziej popularną jest KPiR, ponieważ daje więcej mozliwości, niż inne formy opodatkowania.

 • +mozliwość samodzielnego prowadzenia ksiegowości, posiadając podstawy z tego zakresu, jak i śledząc zmiany w przepisach
 • +płacenie podatku dochodowego od realnie uzyskiwanych dochodów
 • +czytelnosć zapisów, co umożliwia wgląd w sytuację finansową firmy, czy sporządzanie remanentów
 • +relatywnie niskie koszty outsorcingu swojej ksiegowości
 • +elastyczność w płaceniu podatków: mozliwość płacenia zaliczek na podatek miesiecznie, kwartalnie lub zaliczkowo na podstawie danych historycznych
 • +nizszy podatek w porównaniu z pełną księgowościa przy dochodach ponizej I progu podatkowego (18% zamiast 19%)
 • -ponoszenie kosztów outsorcingu księgowego ze względu na uciażliwości zwiazane z samodzielnym ksiegowaniem
 • -konieczność skrupulatnego zbierania wszystkich dokumentów zwiazanych z działalnoscią: faktur, umów, potwierdzeń przelewów, itp

Obecne czasy charakteryzują się wysoką specjalizacją w poszczególnych dziedzinach, ciągłym pośpiechem i stresem zwiazanym z nawałem spraw. Przekazując ksiegowość do dobrego biura rachunkowego przekazujesz nie tylko obliczanie podatków, ale też zyskujesz spokój, bezpieczeńctwo, czas, kontrolę, jak i dostęp do specjalistów w dziedzinie biznesu.

 

 

Zakładanie firmy

 

Pomagamy w rejestracji nowo powstałych Firm od konsultacji na temat wyboru rodzaju firmy czy opodatkowania, poprzez przygotowani umowy spółki oraz innych niezbędnych dokumentów (upoważnienia, tłumaczenia, uchwały), po rejestrację w urzędach. Zakładamy zarówno spółki prawa handlowego, jak i przedsiębiorstwa jednoosobowe. Prawidłowe złożenie wszystkich dokumentów pozwala uniknąć problemów w przyszłości. Pomagamy również zdobyć fundusze na rozpoczęcie działalności.

Zlecenie księgowości oraz kadr i płac firmie zewnętrznej pozwala ograniczyć koszty związane z:

 • zatrudnieniem księgowej oraz kadrowej
 • wyposażeniem stanowiska pracy
 • zakupu sprzętu oraz oprogramowania
 • inwestowania w podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • odpowiednim wykorzystaniem przepisów prawa podatkowego
 • uzyskaniem porad dotyczących prowadzenia działalności

 

czas związany z:

 • wizytami w urzędach
 • kontrolą pracowników

 

problemy związane z:

 • zapewnieniem zastępstwa w razie nieobecności pracownika
 • pilnowaniem terminów
 • śledzeniem zmian w przepisach

 

 

Prowadzenie księg handlowych

 

Spółki prawa handlowego oraz przedsiębiorcy, którzy przekroczyli w 2009 roku kwotę 1 200 000 Euro, maja obowiazek prowadzenia ksiag rachunkowych (tzw. pełna ksiegowość"). Nakłada to na przedsiębiorcę wiele obowiązków, często dosć uciażliwych, ale też daje nowe mozliwości.

 • -większe koszty prowadzenia ksiegowości i obsługi prawnej
 • -konieczność skrupulatnego zbierania wszystkich dokumentów zwiazanych z każdą operacją gospodarczą w Firmie
 • -obracanie ściśle określonym kapitałem, oddzielenie środków własnych od środków Firmy
 • -prowadzenie dodatkowych raportów: kasowego i bankowego
 • -dodatkowa sprawozdawczość na potrzeby Zarządu, Krajowego Rejestru Sądowego, Głównego Urzędu Statystycznego
 • +lepsze postrzeganie na rynku przez wiekszych klientów, większe zaufanie klientów
 • +lepsze zabezpieczenie finansowe wspólników
 • + pełny wglad w sytuację firmy
 • +mozliwość odrębnego rozliczania poszczególnych projektów, działów, obszarów
 • +łatwe wykorzystanie danych do analiz finansowych, co pomaga w podejmowaniu decyzji na temat metod pozyskiwania kapitału, inwestowania, przekształceń, rozwoju

Wiekszość z ww. zadań moze przejąć dobre biuro rachunkowe, co pozwoli wykorzystać mocne strony pełnej ksiegowości, jednocześnie nie ponosząc zbyt dużych kosztów.

 

 

Usługi finansowe

 

Zarówno nowo powstające firmy, jak i długo istniejące na rynku, potrzebują szerokiego wachlarza usług finansowych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom pomagamy Firmom w:

 • pozyskaniu funduszy na otwarcie i rozwój działalności
 • pozyskanie pieniędzy na zatrudnienie pracowników
 • uzyskaniu kredytu
 • zakupie środków trwałych z wykorzystaniem leasingu
 • wyborze banku, oferującego optymalne dla Firmy rozwiązania (linia kredytowa, faktoring, gwarancje bankowe)
 • windykacji oraz kontrolingu należności
 • wyborze ubezpieczeń dotyczących prowadzonej działalności (OC, ubezpieczenia grupowe dla pracowników)
 • odpowiednim inwestowaniu kapitału poprzez fundusze inwestycyjne

 

 

Usługi z zakresu ekonomii

 

Rynek wciąż sie zmienia, zmieniają sie też potrzeby przedsiębiorców. W wyniku rozwoju czy przekształceń Firmy potrzebują różnego rodzaju usług, które możemy zapewnić, a mianowicie:

 • pwycenę przedsiębiorstwa lub jego części
 • analizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
 • przygotowanie Firmy do wejścia na nowe rynki
 • sporządzanie biznessplanów

 

 

Usługi z zakresu prawa podatkowego i prawa pracy

 

W ramach bieżącej obsługi księgowej mają Państwo dostęp do swojego Doradcy, który pomoże Państwu rozwiązać problemy związane z prawem podatkowym oraz prawem pracy. Sporządzamy interpretacje podatkowe dotyczące nietypowych spraw. W razie potrzeby wykorzystujemy grono współpracujących z nami specjalistów.

 

 

 

OBSŁUGA PRAWNO PODATKOWA

 

Przy prowadzeniu własnej firmy na naszej drodze napotykamy na liczne pytania i wątpliwości w obszarze prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy. Często nie bardzo wiadomo, do kogo zwrócić się o odpowiedź. Dobre buro rachunkowe pomaga nie tylko przy obliczaniu podatków, ale też w całej sferze gospodarczej. Dobry doradca pomoże w znalezieniu rozwiazań, które będą adekwatne do indywidualnych potrzeb klienta. W gaszczu przepisów łatwo o rozwiazania rutynowe, najczęściej praktykowane. W naszej firmie najważniejsze jest znalezienie odpowiedzi, która będzie odpowiednia dla konkretnej sytuacji.

Pomaga w tym nie tylko wiedza i doswiadczenie, ale też współpraca ze specjalistami w różnych dziedzinach.

 

 

Rejestracja firmy

 

Załozenie działalnosci gospodarczej nie wymaga większych kosztów. Od jakiegoś czasu mozemy to zrobić odwiedzając kilka okienek w jednym urzędzie. Najczęsciej trwa to od dwóch do trzech godzin, oraz wysiłku związanego z wypełnieniem kilku dokumentów. Często nowi przedsiębiorcy popełniają podstawowe błędy, które w konsekwencji moga wymagać dodatkowych kosztów czy poświęcenia czasu na korekty.

Przy zakładaniu spółki prawa handlowego, ryzyko popełnienia błędu jest dużo większe. Rejestracja w KRS to decyzja, której zmiana wymaga sporo czasu i dodakowych kosztów. W przeciwieństwie do działalnosci gospodarczej, nie można się obyć bez notariusza, prawnika czy doradcy gospodarczego. Dobre przygotowanie do otwarcia firmy to bezpieczny start w nową sferę naszego życia biznesowego.

Zgodnie z zasadą one-doore proponujemy otwarcie firmy, niezależnie od jej wielkosci, za pośrednictwem jednej osoby z naszego biura, która pomoze sprecyzować, jak przyszła działalnosć ma wyglądać, kontaktem z odpowiednimi specjalistami, wypełnieniem i złozeniem dokumentów, opieką POS.

 

 

Doradztwo podatkowe

 

Księgowość to w firmie ważny dział. Prawidłowo prowadzona pomaga optymalizować podatki, składki, usprawnia współpracę z kontrahentami. Przepisów podatkowych jest całe mnóstwo, wciąż wchodzą nowe roporządzenia i zmiany. Dobry doradca podatkowy pomaga odnaleźć te przepisy, które pomogą przedsiębiorcy zgodnie z prawem obnizyc koszty prowadzenia działalnosci. Pomoze też rozwiazać spory z kontrahentem czy urzędem. Często do rozwiazania spraw mniejszej wagi wystarcza telefon, do spraw bardziej skomplikowanych potrzebna może być rozmowa, lub przygotowanie pisemnej interpretacji. Współpraca naszeo doradcy z prawnikami z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego czy cywilengo zapewnia wgląd w sprawę z szerokiej perspektywy.

Przy stałej umowie na prowadzenie księgowości większość spraw rozwiazujemy w formie uproszczonej- telefon, mail, spotaknie, co nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów.

 

 

Doradztwo prawne

 

Usługi prawne są potrzebne w różnych sferach naszego życia. W przypadku prowadzenia działalności często potrzebujemy porady w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, prawa podatkowego czy prawa pracy. Szczególnie jeśli prowadzimy średnia lub dużą firmę, w okresie rozwoju czy zmian. Dobry prawnik pomoże bezpiecznie pokonać napotkane problemy. Ze względu na różnorodność spraw współpracujemy z prawnikami, z których każdy zajmuje się inną dziedziną. Dzięki temu możemy pomóc nawet w trudnych czy skomplikowanych sytuacjach.

 

 

Windykacja należności

 

Niska ściagalność należności to poważny problem życia gospodarczego. Opóźnienia płacenia należności to często już norma, szczególnie przy współpracy z dużymi kontrahentami. Wpływa to przede wszystkim na naszą płynność, ogranicza inwestycje, oddalenie w czasie zwieksza ryzyko nieściągalności.

Proponujemy następujące rozwiązania:

Controling płatności: oddanie bieżących lub krótko przeterminowanych należności pod opiekę specjaliscie, który telefonicznie pilnuje terminów płatnosci. Tu skuteczność jest największa, zgodnie z zasadą "lepiej zapobiegać niz leczyć".

Windykacja: ściąganie przeterminowanych należności wg wskazówek klienta, w zależnosci od złożoności sprawy telefonicznie, bezpośrednio, poprzez stosowne urzędy.

Wykup przeterminowanych należności przez firmy windykacyjne.

Pomagamy naszym klientom znaleźć najlepsze dla nich rozwiązanie jak też odpowiednich specjalistów.

 

 

 

FINANSE DLA FIRMY

 

Księgowość  możemy podzielić ze względu na wykorzystanie jej wyników na rachunkową i zarządczą. Ta druga pozwala przedsiębiorcy podejmować decyzje związane z finansami firmy. Dział finansowy pomaga w podejmowaniu takich decyzji. Ważne jest, aby wydawane przez firmę środki pozwalały na jej rozwój, wspierały osiąganie celu firmy, nie obciążały bieżącej działalności. Proponujemy kilka sposobów racjonalizacji wydatków.

 

Bank dla firmy

 

Banków w naszym kraju jest pod dostatkiem, stąd może być trudność z ich wyborem. Ważne jest, aby bank spełniał nasze potrzeby zarówno na dzień dzisiejszy, jak i w miarę rozwoju naszej firmy. każdy bank ma własną grupę docelową, a wiec i specyficzne produkty. Rozmawiając z naszym doradcą warto ściśle określić wszystkie swoje potrzeby, zakres prowadzonej działalności, plany na kolejne lata. Dobry, dopasowany do naszych potrzeb bank, może nam znacznie uprościć prowadzenie działalności. Takie usługi jak odnawialna linia kredytowa, faktoring, gwarancja bankowa, szczególnie dla nowych przedsiębiorców są trudno osiągalne. Długoletnia współpraca z bankami, specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, pomogą nam wybrać najkorzystniejszą ofertę.

 

 

Leasing kredyty

 

Przy własnym biznesie zewnętrzne źródła finansowania najczęściej potrzebne są w momencie niskiej zdolności kredytowej. Zazwyczaj jest to moment rozpoczęcia działalności, faza rozwoju czy przekształceń. Rynek proponuje wiele instrumentów, z których warto skorzystać. Są to kredyty obrotowe, faktoring należności, linie odnawialne, czy leasing na środki trwałe. Warto znać wszystkie korzyści, jak i  słabe strony danego sposobu finansowania. Nasz doradca pomoże dopasować odpowiednie środki do specyficznych potrzeb Firmy.

 

 

Dotacje rządowe

 

Pieniądze ze środków unijnych będą dostępne prawdopodobnie do końca 2013 roku. Natomiast w dalszym ciągu można będzie korzystać ze środków rządowych. Jest wiele sposobów pozyskanie pieniędzy na otwarcie działalności, jak też na jej rozwój. Od dotacji na rozpoczęcie działalności, po dofinansowanie na nowe miejsca pracy czy zatrudnienie osób niepełnosprawnych, czy zatrudnienie stażystów. Są one względnie łatwo dostępne, a nasz doradca pomaga dokonać najbardziej właściwego wyboru.

 

 

Dotacje unijne

 

Jeszcze do 2013 roku mamy możliwość korzystania z funduszy, które Unia europejska przeznaczyła dla krajów słabiej rozwiniętych. Warto z nich korzystać, choć większość przedsiębiorców narzeka na skomplikowane procedury. Jest w tym dużo prawdy, szczególnie w przypadku mniejszych projektów. Warto jeszcze przed przystąpieniem do prac nad projektem przeanalizować sytuacje z doradcą, czy w ogóle warto podejmować temat. Należy pamiętać chociaż o takich sprawach jak:

 • wkład własny, w zależności od projektu to 20-50% inwestycji
 • długi czas oczekiwania na wypłatę środków (od pół roku do roku)
 • konieczność zainwestowania własnych środków do momentu rozliczenia dotacji
 • ryzyko błędnego szacowania związanego z odległością projektu do jego realizacji
 • ryzyko różnic kursowych
 • konieczność bardzo ścisłego trzymania sie wytycznych

Warto wszelkie wątpliwości omówić z naszym doradcą.

 

 

 

DORADZTWO FINANSOWE

 

Początkowo firmy doradztwa finansowego kojarzone były bezpośrednio z doradztwem w sprawie zaciągnięcia kredytów a ówczesną ich funkcją było doradzenie klientowi, w którym banku najkorzystniej jest zaciągnąć pożyczkę i na jakich zasadach będzie opierała się jej spłata. Dzięki temu klient nie musiał już chodzić od banku do banku, zbierając oferty i informacje z każdej z placówek. Obecnie doradztwo finansowe rozszerzyło swój zakres działania. Oferowane usługi nie dotyczą już tylko kredytów, ale również inwestycji finansowych i oszczędzania na przyszłość. Dostępne są kredyty nie tylko mieszkaniowe ale i gotówkowe, refinansowe i konsolidacyjne. Firmy doradztwa finansowego oferują również fundusze inwestycyjne, zarówno krajowe jak i liderów światowych.

 

 

Kredyty hipoteczne

 

Kredyt hipoteczny pozwala pozyskać dużą sumę pieniędzy, wymaga jednak zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości, której wartość jest wyższa od sumy kredytu. Możemy skorzystać z szerokiej oferty, jaką proponuje rynek, a mianowicie:

 • Kredyt mieszkaniowy- przeznaczony na zakup nieruchomości, również pod działalność gospodarczą.
 • Kredyt refinansowy- pozwala przenieść zadłużenie do innego banku, który oferuje nam lepsze warunki.
 • Kredyt konsolidacyjny- posiadając kilka kredytów można zamienić je na jeden, z bardziej korzystnym oprocentowaniem i dłuższym terminem spłaty.
 • Pożyczka hipoteczna- pozwala pozyskać pieniądze na dowolny cel.

W zależności od potrzeb i zdolności kredytowej, doradca pomaga wybrać zarówno najbardziej korzystną formę kredytu, jak też optymalny bank.

 

 

Ubezpieczenie klientów

 

Nunc semper, enim sed nulla pellentesque sed, sollicitudin eget, aliquam arcu. Pellentesque et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc sit amet dolor. Morbi id odio at nulla. Suspendisse potenti. Quisque vestibulum. Nulla ligula condimentum sem vestibulum suscipit placerat, nulla in felis odio sagittis ultricies. Donec consectetuer dignissim, tellus.

 

 

Zabezpieczenie kapitału firmy

 

Fundusze z ochroną kapitału to wciąż nowość dla inwestorów, jednak aktywne i zarazem bezpieczne oszczędzanie zyskuje zwolenników. Lokując pieniądze w fundusze inwestycyjne można się sparzyć, natomiast zanosząc je do banku, prawie nic nie zyskamy. Dlatego alternatywą są fundusze "dwa w jednym". Z jednej strony to fundusze inwestycyjne, czerpiące zyski z instrumentów udziałowych lub pochodnych, z drugiej zapewniają komfort klasycznej lokaty bankowej gwarantując zwrot zainwestowanej sumy w z góry ustalonym terminie. Nie wiadomo, ile ostatecznie zarobimy na takim funduszu, ale wiemy, ile możemy stracić. Doradca posiada niezbędne informacje, aby pomóc klientowi w podjeciu decyzji.

 

 

Pomnażanie kapitału

 

Samodzielne inwestycje mogą dawać najlepsze efekty, ale wymagają poświęcenia im wiele uwagi i – zwykle – sporego kapitału już na wejściu. Fundusze inwestycyjne to alternatywa dla osób, które nie chcą brać na siebie ryzyka i nie cierpią na nadmiar gotówki. Doradca, w zależności od preferencji klienta, pomaga zadecydować co wybrać, począwszy od lokat bankowych, dających pewny zysk, poprzez produkty strukturyzowane, inwestowanie w fundusze inwestycyjne, aż po usługi zarządzania portfelem, czy też bezpośrednie inwestycje w akcje za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

 

 • mail: info@wellton.com.pl
 • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami od 01-01-2019
2018-09-07   Z nowych regulacji skorzystają od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie...
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Założyciele Wellton
Małgorzata Mazur

Prezes spółki. Magister filologi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwent Akademii Ekonomicznej w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów nr 27520/01. Przed założeniem własnej firmy przeszła przez wszystkie szczeble kariery w dużych firmach i koncernach. Działając kilka lat na rynku stworzyła ze wspólnikiem firmę, gdzie może realizować swoją pasję- stworzenie nowoczesnego, prężnego biura rachunkowego, gdzie panuje przyjacielska atmosfera, a każdy z pracowników, realizując własne ambicje, wspólnie buduje nową jakość. Jako była tancerka, chętnie ćwiczy. Jej ulubione zajęcia to body pump oraz cycling. Realizuje też swoje pasje tworzenia we własnym ogrodzie.

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.