Jakie korzyści ma pracodawca z zatrudnienia pracownika 50+?

21-10-2014

Rząd prowadzi program aktywizacji zawodowej osób 50+. Wprowadził rozwiązania, które dają pracodawcom wymierne korzyści z zatrudnienia osób w tym wieku. 

"Umiejętne zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie pozwala na obustronne czerpanie korzyści, zarówno z perspektywy pracodawcy jak i pracownika. Wiek pracownika stanowi w takim przypadku atut i ma korzystny wpływ na funkcjonowanie i rozwój firmy. Należy pamiętać, że pracownik 50+ to jedna z osób, która posiada największą wiedzę o naszej firmie, kulturze organizacyjnej, a także doświadczenie zawodowe co stanowi podstawowy filar w prawidłowym przebiegu współpracy i transferze wiedzy między starszymi a młodszymi pracownikami danej organizacji" - mówi Martyna Ładkowska Kierownik Oddziału Jobhouse Sp. z o.o.

 

Zmniejszenie kosztów pracy osób 50+, w tym zwolnienie z opłacanie niektórych składek

Pracodawcy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdy zatrudniają kobiety które ukończyły 55 rok życia i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.

Pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby bezrobotne w wieku 50+ są czasowo, tj. przez okres 12 miesięcy, zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

 

Krótszy okres opłacania zasiłku chorobowego

Za czas choroby, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80 proc. (chyba, że przepisy obowiązujące w zakładzie pracy przewidują w takim przypadku wyższe wynagrodzenie). Okres ten w przypadku pracownika 50+ został skrócony do 14 dni . Za czas niezdolności do pracy, trwającej łącznie dłużej niż 30 dni lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Krótszy okres wypłaty wynagrodzenia dla pracownika 50+ dotyczy choroby przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50. rok życia.

 

Zwrot kosztów szkoleń osób 50+

Pracodawca, który zatrudni osobę w wieku 50+ i będzie chciał ją przeszkolić może liczyć na zwrot kosztów w wysokości do 80 proc. i do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia. Dotyczy to tych, którzy założyli fundusz szkoleniowy. O refundację należy się  ubiegać w powiatowych urzędach pracy ze środków Funduszu Pracy.

 

Bezpłatne wsparcie doradców

Pracodawcy mogą korzystać też w urzędach pracy z nieodpłatnej pomocy doradcy zawodowego i uzyskać indywidualne porady zawodowe, które pomogą w rozwoju ichprzedsiębiorstwa i pracowników. Wsparcie doradcy polega na analizie kompetencji pracowników: zaproponowaniu dla nich odpowiednich szkoleń w celu uzupełnienia ewentualnych luk kompetencyjnych, wskazaniu kompetencji, które lepiej sprawdzą się w innych warunkach oraz w takim określeniu wymagań dla nowych stanowisk pracy, by były one lepiej dostosowane do możliwości osób w wieku 50+.

"Pracownicy z tzw. grupy 50+ mają wiele niekwestionowanych zalet. Ich siłą jest to, czego nie mają ich młodsi koledzy, czyli m.in. cenne doświadczenie zawodowe, a także znacznie dojrzalsze podejście biznesowe. Plusem dla zatrudniającego ich pracodawcy jest również dyspozycyjność 50-latków, bo to często osoby o ustabilizowanej sytuacji rodzinnej, które chętnie angażują się w wykonywane obowiązki. To pracownicy z dużą motywację do działania, którzy zwykle lubią swój zawód, a jego wykonywanie postrzegają jako istotny element życia. Do zespołów, w których pracują wnoszą wiedzę i racjonalne podejście do zadań, podnosząc efektywność wykonywanej pracy" - mówi Bożena Ziarnik, ekspert firmy doradztwa personalnego ManpowerGroup

 

Źródło: gazetaprawna.pl, autor: Karolina Nowakowska

 

  • mail: info@wellton.com.pl
  • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami od 01-01-2019
2018-09-07   Z nowych regulacji skorzystają od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie...
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Założyciele Wellton
Małgorzata Mazur

Prezes spółki. Magister filologi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwent Akademii Ekonomicznej w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów nr 27520/01. Przed założeniem własnej firmy przeszła przez wszystkie szczeble kariery w dużych firmach i koncernach. Działając kilka lat na rynku stworzyła ze wspólnikiem firmę, gdzie może realizować swoją pasję- stworzenie nowoczesnego, prężnego biura rachunkowego, gdzie panuje przyjacielska atmosfera, a każdy z pracowników, realizując własne ambicje, wspólnie buduje nową jakość. Jako była tancerka, chętnie ćwiczy. Jej ulubione zajęcia to body pump oraz cycling. Realizuje też swoje pasje tworzenia we własnym ogrodzie.

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.