Podwładny może odejść bez uprzedzenia

Pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy firmy, jeśli ta nie wypłaca w terminie pensji. To tylko jeden z możliwych powodów odejścia w tym trybie - pisze dzisiejsza Rzeczpospolita.
Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy: otrzyma orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanych zadań na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacji zawodowych, pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
Jeśli skorzysta z tej możliwości, jego działanie wywoła skutki, jakie przepisy wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem (art 55 § 3 kodeksu pracy).

 

Źródło: Rzeczpospolita

  • mail: info@wellton.com.pl
  • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT od 2017 roku
17-10-2016 Od 1 stycznia 2017 r. podatku VAT nie będzie można rozliczyć kwartalnie (wyjątkiem są tzw. mali podatnicy). Możliwości...
Założyciele Wellton

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.