Nowy okres przechowywania kopii paragonów

Postanowieniami zawartymi w przepisach przejściowych zmienionego rozporządzenia, na okres przejściowy, tj. do końca 2011 r., skrócono do dwóch lat okres obowiązkowego przechowywania kopii paragonów na nośniku papierowym. Wprowadzenie tej ulgi związane było z trudnościami technicznymi, jakie mieli podatnicy z archiwizowaniem dużej ilości rolek dokumentacji paragonowej i założeniami, że problem ten zostanie rozwiązany poprzez dopuszczenie w nowych przepisach stosowania kas rejestrujących, które umożliwiają archiwizowanie kopii dokumentów kasowych na nośnikach elektronicznych.

 

Mimo że w drugim półroczu ubiegłego roku odnotowano w urzędach skarbowych wyraźny wzrost zgłoszeń rejestracyjnych kas przystosowanych do archiwizacji kopii w formie zapisu elektronicznego, to jednak udział tego typu kas w ogólnej liczbie kas nowo rejestrowanych nie przekracza 20%. Dlatego zasadne było wydłużenie jeszcze o rok możliwości korzystania z tej okresowej ulgi. Kopie dokumentów sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie do dnia 31 grudnia 2012 r. sprzedaży, podatnicy obowiązani będą przechowywać nie krócej niż przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 140, poz. 818) wejdzie w życie 22 lipca 2011 r.

 

Jolanta Mazur, Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

 

  • mail: info@wellton.com.pl
  • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT od 2017 roku
17-10-2016 Od 1 stycznia 2017 r. podatku VAT nie będzie można rozliczyć kwartalnie (wyjątkiem są tzw. mali podatnicy). Możliwości...
Założyciele Wellton

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.