Przekazanie firmowego auta na cele prywatne nie jest zwolnione z VAT

Źródło: www.nsa.gov.pl, stan z dnia 1 września 2011 r.

 

Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego na podstawie ustawy VAT z 1993 r. dawał prawo do zwolnienia od podatku, zaś prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego na podstawie ustawy z 1993 r. przekreślało możliwość zwolnienia z podatku czynności zbycia, jako dostawy towarów używanych. Takie stanowisko przedstawił NSA w wyroku z dnia 2 sierpnia 2011 r., I FSK 1233/10.

 

Podatnik zakupił w 1999 r. samochód osobowy, zakwalifikowany jako ciężarowy, do którego zgodnie z ustawą VAT z 1993 r. przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości. Spór w niniejszej sprawie sprowadzał się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku przekazania na cele osobiste tego samochodu służyło podatnikowi prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług.

 

WSA w Krakowie podkreślił, że wobec nabycia samochodu w 1999 r. i dokonania odliczenia podatku na podstawie przepisów ustawy VAT z 1993 r., zwolnienie wynikające z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970), dalej jako rozporządzenie VAT, nie ma zastosowania. Ze zwolnienia na podstawie tego przepisu nie mogą bowiem korzystać podatnicy, którym przy nabyciu towarów przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego.

 

W skardze kasacyjnej podatnik podniósł, że ustawa VAT z 2004 r. zmieniła przedmiot opodatkowania i od 1 maja 2004 r. pojazd samochodowy podatnika ze względu na swoje parametry nie mógł skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług. To oznaczało, że dokonując przekazania poprzez "zafakturowaną sprzedaż" należało, stosując przepisy nowej ustawy, zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług.

 

NSA oddalił jednak skargę kasacyjną i wskazał, że § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia VAT wyraźnie odsyła do dostawy pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy VAT z 2004 r. Skoro podatnik nabył przedmiotowy pojazd w 1999 r., to nie mógł skorzystać z prawa do odliczenia na podstawie wyżej wskazanych przepisów art. 86 ust. 3 i 5, gdyż jak już o tym była mowa wyżej, dokonał w całości odliczenia z tego tytułu na podstawie przepisów ustawy VAT z 1993 r. Zwolnienie przewidziane w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia VAT nie dotyczyło wszystkich używanych samochodów, ale tylko takich, przy zakupie których w ogóle nie był odliczany VAT albo odliczenie było tylko częściowe. Nie ma ono miejsca natomiast, gdy przy nabyciu samochodu nastąpiło pełne odliczenie podatku naliczonego.

 

Opracował: Michał Malinowski, RPE WKP

 

  • mail: info@wellton.com.pl
  • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT od 2017 roku
17-10-2016 Od 1 stycznia 2017 r. podatku VAT nie będzie można rozliczyć kwartalnie (wyjątkiem są tzw. mali podatnicy). Możliwości...
Założyciele Wellton

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.