Wydatki muszą być potwierdzone wiarygodnymi dowodami zakupu

Organ podatkowy nie uzna za koszty wydatków poniesionych na rzecz osób fizycznych na giełdzie lub bazarze, które nie są potwierdzone wiarygodnymi dowodami zakupu.

 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał sprawę przedsiębiorstwa, któremu organ kontroli skarbowej określił należny podatek dochodowy, ponieważ w toku postępowania stwierdzono zawyżenie kosztów uzyskania przychodów.

 

Kontrolujący zakwestionowali zakup od osób fizycznych części i maszyn rolniczych na targowiskach, bazarach i giełdach. Według organu podatkowego umowy kupna-sprzedaży nie miały podpisów osób sprzedających te części bądź zawierały nieczytelne podpisy. Ponadto dowody wypłaty pieniędzy z kasy firmy nie były podpisane przez osobę odbierającą gotówkę, a inne miały nieczytelne podpisy. Ponadto na dokumentach przyjęcia towarów do magazynów nie ma podpisów pracowników i nie wynika z nich, kto towar przyjął. To podważa wiarygodność realizowanych przez przedsiębiorcę zakupów.

 

Podatnik nie potrafił wyjaśnić, dlaczego brak jest podpisów. Co więcej z informacji uzyskanych z urzędów miast i gmin wynika, że osoby wymienione jako sprzedawcy w umowach nie figurują w ewidencjach mieszkańców miejscowości wskazanych w tych umowach ani nie znajdowały się w spisie mieszkańców w kontrolowanym okresie.

 

Wobec tego organ podatkowy uznał, iż przedsiębiorca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wydatki na podstawie umów kupna-sprzedaży zawartych z podmiotami nieistniejącymi.

 

Podatnik nie zgodził się z decyzją wymierzającą mu podatek do zapłaty i złożył skargę do sądu. Tłumaczył, że jeżeli sprzedawca podał nieprawdziwe dane osobowe, ale zawarł pisemną umowę i złożył na niej podpis, to skutek ewentualnego błędu obciąża sprzedającego, a nie kupującego.

 

Zarówno sąd pierwszej instancji, jak i Naczelny Sąd Administracyjny nie przyznały racji podatnikowi. Sąd podkreślił, że jeżeli sprzedawcy odmawiali przedsiębiorcy okazania dowodu tożsamości, to mógł odstąpić od tej transakcji.

 

Sędzia Małgorzata Wolf-Kałamała podkreśliła, że umowy cywilnoprawne sprzedaży od osób fizycznych, podobnie jak faktury zakupowe, muszą odzwierciadlać rzeczywiste transakcje. Jest to podstawą do ujmowania danych wydatków w kosztach.

 

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 835/10

Podstawą zapisów w księdze podatkowej są dowody księgowe, m.in. faktury VAT oraz inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej i zawierające: wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy), datę wystawienia dowodu, przedmiot i jego wartość, podpisy osób uprawnionych.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 

  • mail: info@wellton.com.pl
  • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami od 01-01-2019
2018-09-07   Z nowych regulacji skorzystają od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie...
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Założyciele Wellton
Małgorzata Mazur

Prezes spółki. Magister filologi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwent Akademii Ekonomicznej w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów nr 27520/01. Przed założeniem własnej firmy przeszła przez wszystkie szczeble kariery w dużych firmach i koncernach. Działając kilka lat na rynku stworzyła ze wspólnikiem firmę, gdzie może realizować swoją pasję- stworzenie nowoczesnego, prężnego biura rachunkowego, gdzie panuje przyjacielska atmosfera, a każdy z pracowników, realizując własne ambicje, wspólnie buduje nową jakość. Jako była tancerka, chętnie ćwiczy. Jej ulubione zajęcia to body pump oraz cycling. Realizuje też swoje pasje tworzenia we własnym ogrodzie.

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.