Raporty ZUS za pracownicę na urlopie wychowawczym.

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą. Do 30 czerwca 2011 r. przebywała na urlopie macierzyńskim. Zasiłek macierzyński za czerwiec 2011 r. wypłacimy jej w lipcu 2011 r. w wysokości 1.500 zł. Od 1 lipca 2011 r. wystąpiła ona z wnioskiem o urlop wychowawczy, zaznaczając, że posiada inny tytuł do ubezpieczeń. Z jaką podstawą oraz z jakim kodem tytułu ubezpieczenia powinnam ją wykazać w raportach ZUS RCA i ZUS RSA sporządzonych za lipiec 2011 r.?

 

Osoba, która jest pracownikiem oraz jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z umowy o pracę. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności mają dla niej charakter dobrowolny. Ubezpieczenia z działalności są obowiązkowe tylko w sytuacji, gdy wynagrodzenie z umowy o pracę (określone w tej umowie) jest niższe od minimalnej płacy.

 

W sytuacji, gdy osoba urodziła dziecko i w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim pobierała zasiłek macierzyński, obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegała z zasiłku macierzyńskiego. Płatnikiem składek na ubezpieczenia jest pracodawca, o ile wypłaca zasiłek macierzyński. Rolą płatnika jest wykazanie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 X X. Składki te są naliczane od kwoty wypłaconego zasiłku macierzyńskiego. Natomiast z tytułu prowadzonej w tym okresie działalności gospodarczej ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne, a obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Sytuacja ulega zmianie, gdy kończy się okres urlopu macierzyńskiego i pracownica przechodzi na urlop wychowawczy. Przebywanie na urlopie wychowawczym jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, pod warunkiem, że dana osoba nie ma innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń oraz ustalonego prawa do emerytury lub renty. Osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale tylko wtedy, gdy jest to jej jedyny tytuł do tego ubezpieczenia.

 

Składki należne za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym rozlicza pracodawca, który udzielił urlopu. Wykazuje je w imiennym raporcie miesięcznym z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 X X. Udzielając urlopu wychowawczego, pracodawca powinien uzyskać oświadczenie, czy osoba, która udaje się na urlop spełnia podane wyżej warunki do podlegania ubezpieczeniom. Jeśli w okresie urlopu wychowawczego będzie prowadzona działalność gospodarcza, to tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń będzie wtedy prowadzona działalność. Wówczas z urlopu wychowawczego żadne składki nie powinny być wykazywane w raportach ZUS.

 

W takim przypadku pracodawca nie składa za nią raportu ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 X X, a jedynie raport ZUS RSA, w którym wykazuje okres udzielonego pracownicy urlopu wychowawczego oraz kod świadczenia/przerwy - 121 (lub 122), co oznacza urlop wychowawczy.

 

W sytuacji, gdy w lipcu br. zostanie wypłacony zasiłek macierzyński za czerwiec br., należne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od tego zasiłku płatnik powinien wykazać w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 X X, sporządzonym za lipiec 2011 r. Za lipiec należy również złożyć za pracownicę raport ZUS RSA z kodem "pracowniczym" 01 10 X X i wykazać okres, za który został wypłacony zasiłek macierzyński, liczbę dni zasiłkowych, kwotę zasiłku oraz kod świadczenia przerwy 311 (zasiłek macierzyński).

 

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (739) z dnia 2011-07-10

 

  • mail: info@wellton.com.pl
  • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami od 01-01-2019
2018-09-07   Z nowych regulacji skorzystają od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie...
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Założyciele Wellton
Małgorzata Mazur

Prezes spółki. Magister filologi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwent Akademii Ekonomicznej w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów nr 27520/01. Przed założeniem własnej firmy przeszła przez wszystkie szczeble kariery w dużych firmach i koncernach. Działając kilka lat na rynku stworzyła ze wspólnikiem firmę, gdzie może realizować swoją pasję- stworzenie nowoczesnego, prężnego biura rachunkowego, gdzie panuje przyjacielska atmosfera, a każdy z pracowników, realizując własne ambicje, wspólnie buduje nową jakość. Jako była tancerka, chętnie ćwiczy. Jej ulubione zajęcia to body pump oraz cycling. Realizuje też swoje pasje tworzenia we własnym ogrodzie.

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.