Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie na cele prywatne samochodu osobowego wykupionego z leasingu?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

 

W maju wykupiliśmy po leasingu samochód osobowy. Odliczyliśmy 60% VAT. Jeszcze w tym samym miesiącu został on wyprowadzony na cele prywatne.

 

Od jakiej kwoty należy odprowadzić VAT należny z tytułu wyprowadzenia na cele prywatne? Czy może to być kwota netto z faktury zakupu?

 

Odpowiedź:

Podstawą opodatkowania z tytułu przekazania samochodu na cele osobiste będzie w przedstawionej sytuacji cena jego wykupu netto.

 

Uzasadnienie:

Jeżeli przy nabyciu towarów podatnikom przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ich przekazanie na cele osobiste podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako nieodpłatna dostawa towarów (zob. art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.). A zatem, w przedstawione sytuacji, przekazanie samochodu wykupionego z leasingu na cele osobiste stanowi podlegającą opodatkowaniu nieodpłatną dostawę towaru.

 

Dostawa ta nie korzysta ze zwolnienia od podatku (tj. ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), gdyż nastąpiła przed upływem pół roku używania po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel (w przypadku towarów wykupionych z leasingu, okres ten liczony jest od dnia wykupu). A zatem dostawa ta opodatkowana jest VAT według stawki podstawowej 23%.

 

Podstawę opodatkowania podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostaw towarów jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (zob. art. 29 ust. 10 u.p.t.u.). Na gruncie tego przepisu dominuje stanowisko, że podstawę opodatkowania przy podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostawach towarów stanowi cena nabycia netto skorygowana o zmianę wartości rynkowej przekazywanych nieodpłatnie towarów (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 lipca 2010 r., IBPP1/443-482/10/EA czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 sierpnia 2010 r., ITPP2/443-476/10/AF).

 

Dotyczy to również podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostaw towarów wykupionych z leasingu, z tym, że jeżeli wykup z leasing następuje z reguły po cenie znacznie niższej od ceny rynkowej (co z reguły ma miejsce), nie należy obniżać w takich przypadkach ceny nabycia netto. W szczególności nie jest w takich przypadkach konieczne przyjmowanie jako podstawy opodatkowania wartości netto wykupionych z leasingu towarów (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 marca 2011 r., ILPP2/443-1973/10-4/AK). A zatem, w przedstawionej sytuacji, podstawą opodatkowania z tytułu przekazania samochodu na cele osobiste będzie cena jego wykupu netto (zakładając, że wykup z leasingu nastąpił po cenie niższej od wartości rynkowej samochodu).

 

Tomasz Krywan, autor współpracuje z Vademecum Głównego Księgowego

  • mail: info@wellton.com.pl
  • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami od 01-01-2019
2018-09-07   Z nowych regulacji skorzystają od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie...
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Założyciele Wellton
Małgorzata Mazur

Prezes spółki. Magister filologi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwent Akademii Ekonomicznej w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów nr 27520/01. Przed założeniem własnej firmy przeszła przez wszystkie szczeble kariery w dużych firmach i koncernach. Działając kilka lat na rynku stworzyła ze wspólnikiem firmę, gdzie może realizować swoją pasję- stworzenie nowoczesnego, prężnego biura rachunkowego, gdzie panuje przyjacielska atmosfera, a każdy z pracowników, realizując własne ambicje, wspólnie buduje nową jakość. Jako była tancerka, chętnie ćwiczy. Jej ulubione zajęcia to body pump oraz cycling. Realizuje też swoje pasje tworzenia we własnym ogrodzie.

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.