Wydatek na alkomat może być kosztem uzyskania przychodu

Firmy, które mają problemy z używaniem alkoholu przez pracowników, mogą zaliczyć zakup alkomatu do kosztów uzyskania przychodów.

 

Wydatek na zakup alkomatu może stanowić koszt pośredni, tzn. niezwiązany bezpośrednio z przychodami, lecz warunkujący osiąganie wyższych przychodów i mający związek z funkcjonowaniem firmy. Jak mówi Monika Mazurek, księgowa w Auxilium, aby podatkowo odliczyć ten wydatek, należy kupić alkomat posiadający atest (certyfikat), zaś w regulaminie pracy odwołać się do treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

– W regulaminie powinien być zapis, że po spożyciu alkoholu pracownikowi nie wolno przebywać na terenie miejsca pracy – mówi ekspert.

 

O ile przyjęta polityka rachunkowości nie sprzeciwia się temu, podatnik może zaliczyć całą wartość alkomatu do kosztów podatkowych w miesiącu przyjęcia do używania.

 

Jak podpowiada Monika Mazurek, nabycie alkomatu zakwalifikowanego jako środek trwały można księgować w następujący sposób: Ma konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”, Wn konto 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umorzenie jednorazowe można ująć zapisem: Wn konto 400 – „Koszty według rodzaju – amortyzacja”, Ma konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych”.

 

Zdaniem eksperta w przyjętych zasadach rachunkowości jako wyposażenie można traktować te „niskocenne” składniki majątku, które podlegają jedno]o wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł i o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku; kompletne i zdatne do użytku. W takim przypadku zazwyczaj prowadzona jest ewidencja wyposażenia, która zawiera m.in. informacje o dacie nabycia wyposażenia, jego nazwie, cenie zakupu lub koszcie wytworzenia. Wyposażenie można zaksięgować bezpośrednio w koszty: Ma konto 201 – „Rozrachunki z dostawcami”, Wn konto 402 – „Zużycie materiałów i energii”.

 

Ważne!

Alkomat można potraktować jako środek trwały albo składnik wyposażenia firmy. Taka decyzja zależy od przyjętej polityki rachunkowości

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 

  • mail: info@wellton.com.pl
  • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT od 2017 roku
17-10-2016 Od 1 stycznia 2017 r. podatku VAT nie będzie można rozliczyć kwartalnie (wyjątkiem są tzw. mali podatnicy). Możliwości...
Założyciele Wellton

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.