Informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego do końca stycznia br.

14-01-2015

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe na zasadzie dobrowolności.

Pracodawcy o wskazanym stanie zatrudnienia mogą również zrezygnować z prowadzenia wskazanych form działalności socjalnej, jednak muszą w tym celu spełnić wymogi formalne określone w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.).

Trzeba podkreślić, że możliwość rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłacania świadczenia urlopowego nie dotyczy pracodawców należących do sfery budżetowej, którzy tworzą Fundusz obowiązkowo, bez względu na stan zatrudnienia.

W celu skutecznego zwolnienia się z tworzenia Funduszu lub wypłacania świadczenia urlopowego, pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jednak co najmniej 20 pracowników, stosowne postanowienie zawierają w układzie zbiorowym pracy lub, w razie braku takiego aktu prawa zakładowego, w regulaminie wynagradzania (art. 3 ust. 3b ustawy o ZFŚS). Postanowienie o rezygnacji z tworzenia Funduszu lub wypłaty świadczenia urlopowego wymaga uzgodnienia z zakładową organizacją związkową, lub, jeżeli nie funkcjonuje ona w zakładzie pracy, z przedstawicielem pracowników, wyłonionym w sposób zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy.

Nieco odmienny tryb postępowania obowiązuje pracodawcę zatrudniającego na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników i nieposiadającego układu zbiorowego pracy. Taki pracodawca, nie będąc zobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, postanowienie o rezygnacji z ZFŚS oraz wypłacania świadczenia urlopowego ogłasza w pierwszym miesiącu danego roku, w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy (art. 3 ust. 3a ustawy o ZFŚS).

 

Żródło: www.sgk.gofin.pl

  • mail: info@wellton.com.pl
  • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami od 01-01-2019
2018-09-07   Z nowych regulacji skorzystają od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie...
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Założyciele Wellton
Małgorzata Mazur

Prezes spółki. Magister filologi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwent Akademii Ekonomicznej w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów nr 27520/01. Przed założeniem własnej firmy przeszła przez wszystkie szczeble kariery w dużych firmach i koncernach. Działając kilka lat na rynku stworzyła ze wspólnikiem firmę, gdzie może realizować swoją pasję- stworzenie nowoczesnego, prężnego biura rachunkowego, gdzie panuje przyjacielska atmosfera, a każdy z pracowników, realizując własne ambicje, wspólnie buduje nową jakość. Jako była tancerka, chętnie ćwiczy. Jej ulubione zajęcia to body pump oraz cycling. Realizuje też swoje pasje tworzenia we własnym ogrodzie.

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.