Informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego do końca stycznia br.

14-01-2015

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe na zasadzie dobrowolności.

Pracodawcy o wskazanym stanie zatrudnienia mogą również zrezygnować z prowadzenia wskazanych form działalności socjalnej, jednak muszą w tym celu spełnić wymogi formalne określone w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.).

Trzeba podkreślić, że możliwość rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłacania świadczenia urlopowego nie dotyczy pracodawców należących do sfery budżetowej, którzy tworzą Fundusz obowiązkowo, bez względu na stan zatrudnienia.

W celu skutecznego zwolnienia się z tworzenia Funduszu lub wypłacania świadczenia urlopowego, pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jednak co najmniej 20 pracowników, stosowne postanowienie zawierają w układzie zbiorowym pracy lub, w razie braku takiego aktu prawa zakładowego, w regulaminie wynagradzania (art. 3 ust. 3b ustawy o ZFŚS). Postanowienie o rezygnacji z tworzenia Funduszu lub wypłaty świadczenia urlopowego wymaga uzgodnienia z zakładową organizacją związkową, lub, jeżeli nie funkcjonuje ona w zakładzie pracy, z przedstawicielem pracowników, wyłonionym w sposób zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy.

Nieco odmienny tryb postępowania obowiązuje pracodawcę zatrudniającego na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników i nieposiadającego układu zbiorowego pracy. Taki pracodawca, nie będąc zobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, postanowienie o rezygnacji z ZFŚS oraz wypłacania świadczenia urlopowego ogłasza w pierwszym miesiącu danego roku, w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy (art. 3 ust. 3a ustawy o ZFŚS).

 

Żródło: www.sgk.gofin.pl

  • mail: info@wellton.com.pl
  • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT od 2017 roku
17-10-2016 Od 1 stycznia 2017 r. podatku VAT nie będzie można rozliczyć kwartalnie (wyjątkiem są tzw. mali podatnicy). Możliwości...
Założyciele Wellton

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.