Kto i na jakich zasadach może skorzystać z abolicji w ZUS

28-10-2014

 

Dzięki ustawie abolicyjnej osoby, które prowadziły lub nadal prowadzą pozarolniczą działalność, a nie wywiązały się z obowiązku uregulowania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych za ubiegłe lata, mogą starać się o umorzenie długu w ZUS.

 

Umorzeniu podlegają składki tylko za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku.

 

Kogo dotyczy ustawa?

Tak więc o umorzenie mogą ubiegać się osoby, które w tym czasie podlegały obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj.:

 • na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
 • działalności twórczej lub artystycznej,
 • działalności z zakresu wolnego zawodu
 • jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. 

O umorzenie może się także starać spadkobierca lub osoba trzecia, jeżeli ZUS zdecydował, że to on odpowiada za nieopłacone składki dłużnika za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku.

Jakie składki podlegają umorzeniu?

Abolicji podlegają:

 • składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,
 • odsetki za zwłokę naliczone od długu podlegającego umorzeniu,
 • opłata prolongacyjna, dodatkowa opłata, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

Warunki skorzystania z abolicji

Warunkiem skorzystania z abolicji jest czyste konto, jeżeli chodzi o należności niepodlegające umorzeniu, za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 roku. Należności nieumarzalne mogą zostać także spłacone przez dłużnika w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki abolicji lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty.

ZUS podejmie decyzję o abolicji dopiero po opłaceniu należności, które nie mogą być objęte amnestią.

Terminy złożenia wniosku

Wniosek o umorzenie należności trzeba złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej, czyli do dnia 15 stycznia 2015 roku.

Jeśli jednak ZUS wyda decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub o wysokości zadłużenia z tytułu składek na te ubezpieczenia, albo o odpowiedzialności spadkobiercy lub osoby trzeciej za zadłużenie po dniu wejścia w życie ustawy, wtedy wniosek o umorzenie składa się w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest korzystniejszy.

 

W praktyce ustawa już obowiązuje od ponad roku, stosuje się więc tylko termin 12 miesięcy. Ponadto w powyższym przypadku możliwe jest złożenie wniosku o umorzenie także po dniu 15 stycznia 2015 r., a ZUS nie potrafi podać definitywnej daty, po której wnioski nie będą przyjmowane, a decyzje o umorzeniu wydawane.

Jakie dokumenty są potrzebne

Wniosek o umorzenie można złożyć w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS - zarówno pisemnie, jak i ustnie do protokołu.

W przypadku osób nie prowadzących pozarolniczej działalności w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedynym dokumentem będzie poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności.

Dłużnicy, którzy w tym terminie nadal mieli firmę, muszą dostarczyć do ZUS:

 • poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności,
 • wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" lub wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie",
 • oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej,
 • zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Podstawa prawna

Ustawa z 9 listopada 2012 roku o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 1551).

Źródło: gazetaprawna.pl, autor: Agnieszka Brzostek
 

 

 • mail: info@wellton.com.pl
 • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami od 01-01-2019
2018-09-07   Z nowych regulacji skorzystają od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie...
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Założyciele Wellton
Małgorzata Mazur

Prezes spółki. Magister filologi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwent Akademii Ekonomicznej w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów nr 27520/01. Przed założeniem własnej firmy przeszła przez wszystkie szczeble kariery w dużych firmach i koncernach. Działając kilka lat na rynku stworzyła ze wspólnikiem firmę, gdzie może realizować swoją pasję- stworzenie nowoczesnego, prężnego biura rachunkowego, gdzie panuje przyjacielska atmosfera, a każdy z pracowników, realizując własne ambicje, wspólnie buduje nową jakość. Jako była tancerka, chętnie ćwiczy. Jej ulubione zajęcia to body pump oraz cycling. Realizuje też swoje pasje tworzenia we własnym ogrodzie.

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.