Zwrotu VAT za materiały budowlane nie trzeba wykazywać w rocznym PIT

Osoba, która otrzymała z urzędu skarbowego zwrot VAT za materiały budowlane, nie musi tej kwoty wykazywać w zeznaniu PIT. Zwrot ten jest zwolniony z podatku.

 

Takie regulacje wynikają wprost z art. 21 ust. 1 pkt 123 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

 

– Zatem nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że zwrot VAT za materiały budowlane dokonywany na rzecz osób fizycznych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym – tłumaczy Ksawera Skrzypek, ekspert w kancelarii Łatała i Wspólnicy.

 

Nasza rozmówczyni przypomina, że zgodnie z ustawą o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) zwrot wymienionych wydatków finansowany jest z budżetu państwa.

 

Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach bądź też remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

 

– Prawo do zwrotu przysługuje osobom fizycznym, pod warunkiem że osoby te lub ich małżonkowie nie dokonywali tych czynności jako podatnicy podatku od towarów i usług w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem – zastrzega Ksawera Skrzypek.

 

Zwrot VAT dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem w wyższej stawce.

 

3797 zł wynosi cena 1 mkw., która będzie podstawą obliczenia zwrotu VAT w III kwartale 2011 r.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 

  • mail: info@wellton.com.pl
  • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT od 2017 roku
17-10-2016 Od 1 stycznia 2017 r. podatku VAT nie będzie można rozliczyć kwartalnie (wyjątkiem są tzw. mali podatnicy). Możliwości...
Założyciele Wellton

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.